Thursday, July 31, 2014

Patnubay sa Maghapon

10 Mga Huwag na Huwag Gagawin
  1-Huwag ipagpabukas ang magagawa mo sa araw na ito.
  2-Huwag ipasa o ipagawa sa iba ang makakaya mong gawin para sa iyong sarili.
  3-Huwag gastusin ang pera na hindi mo pa kinikita.
  4-Huwag bilhin ang bagay na hindi mo magagamit dahil sa mura lamang ang halaga nito.
  5-Huwag maging palalo dahil higit na magastos ito kaysa mapinsalang mga bagay.
  6-Huwag sisihin ang sarili kung karampo’t lamang ang nasa hapag-kainan.
  7-Huwag mag-atubiling makagawa ng kaibahan, pinalalakas nito ang pananalig sa sarili.
  8-Huwag maghinala o mag-akala ng mga bagay na hindi pa nangyayari.
  9-Huwag pag-usapan ang mga problema, kundi ang gumawa ng solusyon.
10-Huwag basta magalit, magbilang ng sampu bago magsalita, at kung talagang galit na galit na, magbilang hanggang isang-daan.


Mapalad = Mahusay na Plano + Maingat na Pagsagawa

No comments:

Post a Comment