Thursday, July 31, 2014

Huwag Maghintay Lamang

   Magsagawa ng malaking aksiyon. Mayroong isang pinong balanse sa pagitan ng paggawa ng mga bagay na mangyayari at hayaan ang mga bagay na kusang mangyayari. Ang buhay ay palaging balanse sa pagitan ng sadyang pagkilos at hayaan kung anuman ang magaganap. Naisin mo man o hindi, kumilos ka man o hindi, ang iyong buhay ay magpapatuloy. Hindi hihintaying ng mundo sa pag-inog nito. Subalit ito ang tiyak, kung hindi ka kikilos, ikaw ang kikilosin. Walang makakapalit sa mabuting paggawa at pagpapatulo ng pawis para likhain ang karanasan ng buhay na iyong ninanasa. May kawikaan tayo, “ Tinutulungan lamang ng kalangitan yaong tinutulungan nila ang kanilang mga sarili.” Sa bawa’t araw, magsagawa ng bagay na makapagpapaunlad sa iyo at magpapasulong sa misyon mo dito sa mundo.

No comments:

Post a Comment