Thursday, July 31, 2014

Kawikaan ng Linggo

May angking kang talino kapag pinaniniwalaan mo ang kalahati ng anumang iyong naririnig. At sadyang pambihira ang iyong katalinuhan kapag nalalaman mo kung aling kalahati ang paniniwalaan.

Hindi ito tahanan, kung laging putak at hindi tilaok ang namamagitan, kundi bahay ng kapighatian.

Hindi ang kabiguan, kundi ang mababang puntirya ang siyang krimen.

Ang simbuyo ng damdamin o pasiyon ang siyang pinakamahalagang kayamanan sa daigdig. Tinatalo nito ang salapi, kapangyarihan at impluwensiya.

Kung mayroon kang kaalaman, hayaan ang iba na magsindi ng kanilang mga kandila mula dito.

Ang pagpupumilit na magtagumpay nang walang paghihirap at pagtitiis ay katulad ng pagpupumilit na umani nang wala namang itinanim.

Ang magbago at magbago para mapabuti ay dalawang magkahiwalay na mga bagay.

No comments:

Post a Comment