Thursday, July 31, 2014

AKO ay Mandirigma

Ang pinakamahirap magawa sa mundong ito ay ang maangkin ang saloobin at paninindigan ng isang mandirigma. Walang saysay o kapupulutan ng aral ang palaging malungkutin, mareklamo o paladaing sa buhay, may damdamin na laging inaapi at kaawa-awa, at nadaragdagan pa ito ng mapaghinalang kaisipan na pawang negatibo. Huwag nang kumibo, magtiis na lamang at mawalan ng pag-asa sa buhay. Hindi ito mga katangian ng isang mandirigma.
   Malaki ang naitutulong ng ating mga pag-uugali kung papaano tayo pinalaki. Kung ano ang nagpapasiya sa bawa’t nating pagkilos, ay nakabatay kung papaano natin isinasaayos ang ating mga naisin at mga tamang kapasiyahan upang matupad ang ating mga pangarap. Ang tao ay siyang ubod at kabubuan ng lahat niyang mga naisin, ito ang nagtatakda ng kanyang pamumuhay, kapalaran, at kawakasan. At upang matahak ang tamang landas tungo sa magandang bukas, ginagampanan niya ang katauhan ng isang mandirigma.

   Bilang mandirigma:
… alam niya kung sino siya;
… laging gising at nakahanda sa anumang saglit;
… may nakalaang nakakatiyak na mga lunggati at mga prioridad;
… nakatuon sa kanyang mga kakayahan at nilulunasan
        ang mga balakid na humahadlang sa kanya;
… binabago ang “masasamang ugali” at pinapalitan ito ng mga ugali
        na walang mga pagkakautang at mariwasa sa buhay;
… kinikilala at binabago ang maling mga paniniwala at limitadong mga kaisipan;
… hinahalina ang mga positibong oportunidad at kaagad sinusunggaban ang mga ito;
… tinutuklas ang mga sikretong nakatago sa likod ng mga pagkakataon at mga kaganapan;
… pinag-aaralan ang mga pangunahing sangkap upang umusad nang pasulong;
… ginagamit ang mabisang patnubay ng kanyang intuwisyon;
… hinaharap ang pinakamalaking pagkatakot ng lahat; ang pagkatakot
       na hindi malabanan kung anuman ang mangyari;
… nalalaman kung papaano mabisang pamahalaan ang kanyang mga kabuhayan;
… matatag magplano ng kanyang badyet at mga prioridad;
… mahusay mag-estima at magbalanse ng kanyang kinikita at mga gastusin;
… nakalaang maglingkod at laging bukas ang palad sa mga kinakapos sa buhay;

… at tahasang tunay na Pilipino, sa Isip, sa Salita, at Gawa.

No comments:

Post a Comment