Thursday, July 31, 2014

Magmahal at Magpatawad

Sa pagmamahal, nagsisimula ka na maunawaan ang pangangailangan ng kahit sino at pinahahalagahan sila katulad ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Sa pagpapatawad, nagsisimula kang iwaksi ang pagkagalit, panggagalaiti, at mga pagkatakot. Kapag ipinapadama ang pagmamahal masusuklian ito ng kapwa pagmamahal. Anuman ang iyong itinatanim ay siya mo ring aanihin. Hangga’t patuloy ang iyong pagpapatawad ang kapayapaan ay laging mapapasaiyo.

No comments:

Post a Comment