Tuesday, January 10, 2017

Maramdamin Ka ba?4. PAKIRAMDAM  -Gawing positibo at praktikal ang pagtuon sa mga bagay.

Ang mga positibong pakiramdam o emosyon—katulad ng kaligayahan, pasasalamat, kaluguran, kagalakan, inspirasyon, at pagtatangi ay hindi lamang mga kadakilaan bagkus mga kaganapan na nag-aakyat sa iyo na mapawalan ang tunay mong ispirito at makaniig ang iyong kaluluwa. Kapag patuloy na nararanasan mo ang mga pakiramdam na ito, lumilikha ka ng “paglutang sa hangin-na tila hindi nakasayad sa lupa ang iyong mga paa.” Malaki at direkta itong nakakatulong na mapalakas ang iyong pagtitiwala at pagpapahalaga sa sarili.
   Bagama’t kailangan nating maging makatotohanan tungkol sa mga tagumpay at mga kabiguan sa ating mga pakikibaka, nakapagdudulot naman ito ng katatagan upang pagtuonan natin ng pansin ang magagandang aspeto ng buhay—sa halip na kalahati lamang ang lamang tubig ng baso, ang nakikita natin ay puno ng kalahati ang lamang tubig ng baso.
   Anumang kapighatian ay magagawang idapâ tayo upang hindi na makabangon pa o hubugin tayo na magsumigasig pa para magtagumpay. Ito ay isang pagpili. Matalinong piliin ang makabuluhan at makapagpapaunlad. Ang iyong isipan ay makapangyarihang bagay. Kapag pinunò mo ito ng mga positibong kaisipan, ang iyong buhay ay tahasang mababago.
   Laging tandaan: Ang isang bagay na tanging mayroon ka na wala sa iba…
ay IKAW,
  ang iyong tinig,
          ang iyong isip,
            ang iyong istorya,
                 ang iyong pananaw,
IKAW lahat ng mga nadaramang ito.
  Kaya nga, … marapat lamang na isulat at likhain,
     At itayo at maglaro at magsayaw at mamuhay nang
        tanging IKAW lamang ang may kakayahang makagawa nito.
   Tignan ang mga kagandahan ng paligid, hindi ang mga kapangitan nito.

Jesse Navarro Guevara
Lungsod ng Balanga, BataanNo comments:

Post a Comment