Friday, May 30, 2014

Paniwalaan ang Nakakabuti

 Alamin at pakalimiin ang lahat ng iyong mga pinaniniwalaan. Mapasama man o mapabuti ito, lahat ng iyong maiisip. Sapagkat naisin mo man o hindi, ang mga ito ang siyang nagtatakda ng iyong kapalaran.
   Isama dito ang mga bagay katulad ng iyong saloobin sa relihiyon, parusang kamatayan, karapatang pantao, reinkarnasyon o pagkabuhay muli, karapatan ng mga kabataan, karapatan ng mga matatanda, mga natural o likas na mga kagamutan mula sa mga halaman, bakit kailangang iwasan ang mga gamot na gawa ng tao, ano ang nangyayari kapag may yumao na, ano ang ipinagkaiba ng misteryo sa milagro, at bakit may masasamang ispirito na kailangang itaboy, atbp.
   Mahalagang malaman at matutuhan ang mga ito. Huwag ipagwalang-bahala, dahil malaking bahagi nito ang nangingibabaw sa iyong sarili upang maging masaya, matapang, mapalad, magtagumpay sa buhay; at maging malungkot, mangamba at matakot, humina ang loob at maging talunan.
   Mula sa kabatiran ng mga ito, maging tapat sa sarili kung ilan sa mga ito ang tahasang sinusunod mo na nagiging resulta ng iyong mga karanasan sa buhay, at kung ilan ang iyong mga minana sa iyong mga ninuno at kinaugalian na. Gumawa ng matatag na panninindigan at buksan ang iyong isipan na maranasan ang mga bagay na ito nang tahasan bago paniwalaan at tanggapin na mga katotohanan para magawang ipamuhay nang mapayapa ang mga ito.

   Huwag magpadala sa mga ideya, mga sulsol at balatkayo ng iba, kahit na mga kilalang tao, mga guro, o mga artista. Hangga’t hindi mo napapatunayan na mabuti at nakakatulong ang mga ito. Kung wala kang paggalang sa iyong sarili, kailanman hindi ka makakakuha ng inaasahang paggalang mula sa iba. Sa madaling salita, hintuan na magbigay ng enerhiya o kalakasan sa mga bagay na hindi mo pinaniniwalaan o karapatdapat para sa iyo. Pakaiwasan ang mga nakakasama at piliin lamng yaong mga nakakabuti.

No comments:

Post a Comment