Friday, May 30, 2014

Magtanong Upang Masagot

Kapag narating mo ang hangganan o nais mo nang tumigil at sumuko, simulan nang maglimi at apuhapin sa iyong isipan ang nakaraang mga pagkakamali. Sapagkat kapag ganito na ang nangyayari sa iyo, kailangan ang tamang katanungan para makuha ang tamang kasagutan.
   Naniniwala ka ba na hindi mo matitiyak ang hinahanap mong tamang kasagutan kung wala kang nalalaman na tamang katanungan?

   Katulad ng doktor sa medisina, kailangan niyang malaman ang pinagmulan ng sakit bago magbigay ng preskripsiyon. Mahaba munang mga tamang katanungan bago magpasiya ng ihahatol na tamang panglunas. Sa bawa’t problemang kinahaharap may kaakibat itong mga solusyon. Kung walang nalalalaman sa kamaliang naganap, wala ding kaukulang mailulunas. Nasa tamang mga pagtatanong lamang upang mahagilap ang tamang mga kasagutan.
   Walang kakahinatnan ang laging umaasa at naghihintay. Tanungin ang sarili kung mananatili sa abang kalagayan o hahanap ng mga kasagutan para malunasan ang kapighatian. Kung wala kang sisimulan hindi ka makakarating sa iyong paparoonan.

No comments:

Post a Comment