Friday, May 30, 2014

Mag-isip Muna

  Bago magsalita at kumilos, tumigil at tanungin ang sarili kung ang iyong sasabihin ay lilikha ng pagkamuhi, pagkatakot, paghanga, pagkaunawa o pagkagising ng diwa. Piliin at susogan lamang ang pansariling-pagkamulat. Alamin ang tunay na intensiyon bago magpasiya at gumawa ng aksiyon.
   Kumilos nang naaayon sa iyong hangarin na makapaglingkod at makatulong sa iba nang matahimik at epektibo. Purihin at gayahin ang iba na gumagawa nang mahusay at nakakatulong sa marami.

   Manatiling gising sa maliit na tinig na bumubulong sa iyo at pinipintasan ka na ikaw ay isang bigo at hindi na magtatagumpay pa. Kaysa tanggapin sa sarili na ikaw ay isang kabiguan, kapag walang mga pagkilala at pagpuri sa iyong kakayahan, tandaan lamang na isa kang kampeon sa simula pa lamang. At walang makakapigil para sa iyo na makamit ang nakatakda mong tagumpay sa buhay. Hangga’t may buhay, may pag-asa. Kung may tiyaga, may nilaga. Ang laging masikhay, ay laging nasa kamay ang tagumpay.

No comments:

Post a Comment