Wednesday, March 12, 2014

Magsimula na!Ang paglalakbay ng isang libong kilometro ay 
nagsisimula sa unang hakbang.


Simulan sa unang hakbang, at ang iyong isipan ay pakikilusin ang lahat ng puwersa nito para tulungan ka. Subalit ang pangunahin dito ay magsimula ka. At kapag nagsimula na ang labanan, lahat ng nasa kaibuturan at maging nasa labas ay magdaratingan para tulungan ka. Lahat ay magsisimula mula sa iyo, at anumang hindi nasimulan, ay siya mong aalalahanin at makakapigil sa iyo. Unahing kontrolin ang patuloy na mga emosyon, at puspusang simulan na hubuging muli ang bawa't araw mong karanasan sa buhay. Unahing bilangin ang iyong mga pagpapala. Kumilos ng dahan-dahan, isang hakbang paakyat sa pag-unlad, isang maghapon sa bawa't araw.
   Panaligan ang iyong mga abilidad sa bawa’t sandali. Isaayos ang iyong buhay nang pagsisimula sa mga bagay na lagi mong nais na magawa. Huwag maghintay kung ano ang wala sa iyo. Gamitin ang anumang mayroon sa iyo, simulan na ngayon at anumang hindi mo inaasahan ay siyang lilitaw sa iyong mga daraanan nang higit pa sa iyong inaasahan. Kilos na, isagawa na ang dapat mangyari.
   Mayroong kalayaan ka na sumubok at makipagsapalaran kapag nalalaman mong sa anumang sandali, ay magagawa mong magsimulang muli. Minsan ikaw ay mananalo, minsan ikaw ay matatalo, subalit palagi kang natututo. At sa kalaunan, ang tagumpay ay laging sumasaiyo.
   Alam mo ba? Anumang nasimulan mo noong nakaraang dalawang linggo, sa araw na ito ay may dalawang linggo ka nang kahusayan kaysa dati.
   Kung ang iyong lunggati ay tila nakakalula, magsimula sa maliit. At tapusin ang anumang iyong sinimulan. Walang bagay sa mundong ito na ginawa ng tao nang hindi sinimulan sa maliit, unti-unti hanggang sa lumaking kagulat-gulat. Pagmasdan ang mga nagtatayugang mga gusali, nagmula ito sa unang palapag. Ang isang munting buto o binhi nang lumaki ay naging isang matayog na punong-kahoy. Lahat, mula sa maliit hanggang sa maging kagulat-gulat, at ang isang simpleng ideya ay nagiging kamangha-mangha.
   Huwag malungkot dahil ito ay natapos na. Maging masaya dahil makapagsisimula kang muli. Sapagkat ang imposibleng paglalakbay lamang sa buhay ay yaong kailanman ay hindi mo sinimulan. Narito ang sekreto: Hindi mahalaga kung papaano ka nagsimula, kundi kung gaano kahusay mo ito na natapos.
   Anumang nagawa mo kahapon, pagbutihin mo na ngayon sa araw na ito. Ngayon na.

No comments:

Post a Comment