Saturday, March 22, 2014

Maging MagiliwAKO ay Pilipino. Piling-pili at pinung-pino. 
Kaya naman AKO ay maginoo.

Napansin ko na bihira na sa ating mga kababayan at lalo na sa mga kabataan ang maging magiliw, masuyo, at mapagpasalamat. Kadalasan ay laging nagmamadali, lubhang abala at padalus-dalos na ang mga pagkilos. Sa halip na mapagaan ang mga gawain dahil sa makabagong teknolohiya ng komunikasyon, tulad ng telebisyon, selpon, ipad, iphone,  atbp., ito na mismo ang pinaglibangan at kinahumalingan. 
   Nabawasan na ang harapang kamustahan, yakapan, at balitaan. Napalitan na ito ng mga agaw-pansing Facebook, Twitter, You Tube, Instagram, atbp. Hindi kataka-taka na kasama na ring makaligtaan nang tuluyan ang mga kaugaliang Pilipino na kalugod-lugod. 
   Narito ang ilan sa mga kagandahang-asal na nakakaligtaan natin sa maghapon:
  
21 Mga Ulirang Pag-uugali

  1. Maging makatao sinuman ang kaharap mo.

  2. Ngumiti.

  3. Maging masuyo kung may kailangan.

  4. Iparamdam sa tuwina ang pag-asam at kasiglahan.

  5. Maging mapagkumbaba.

  6. Maging makatotohanan sa lahat ng relasyon.

  7. Umunawa muna nang maunawaan ka.

  8. Bago humiling, bigkasin ang “Maaari ba…”

  9. Kung hindi ka tinatanong huwag sumagot.

10. Iwasang mainip at laging magtimpi.

11. Isipin ang iyong kapakanan bago makialam.

12. Higit na mahalaga ang tao kaysa mga bagay.

13. Iwasan ang mag-akala.

14. Mag-isip muna bago magsalita.

15. Tumingin sa mata ng kausap at makinig.

16. Huwag personalin ang mga bagay.

17. Sambitin ang “Sori...” kapag nais mong tukuyin ang “Pasensiya ka na.”

18. Kapag kumakain kasama ng pamilya, iwasan ang selpon at telepono.

19. Tuparin ang iyong mga pangako.

20. Panatilihing nauuna ka sa tipanan.

21. Laging sambitin ang Salamat sa iyo.

… Simpleng-simple lamang ang mga ito; at kung maisaulo at tahasang gagawin, malaki ang magagawang kahalagahan sa pakikipag-relasyon kahit kaninuman, saanman, at kailanman.No comments:

Post a Comment