Wednesday, March 12, 2014

Maglibang Ka NamanAng matuto ay nakakaaliw subalit ang isagawa ito ay siyang pinakamahusay na libangan.

Naisin man natin o hindi, palaging mayroong bagay na “may kulang at kailangang tapusin.” Bahagi ito ng kaisipan na mapabuti ang ating mga gawain. Dangan nga lamang, nagiging lubhang abala tayo at nakakaligtaang maglibang paminsan-minsan. Mainam na magkaroon ng panahon na tumigil sa paggawa, magpahinga naman, at aliwin ang sarili ng mga bagay na makapagpapasaya. Pinalalakas at nakapagbibigay ng ibayong kasiglahan ang mga paglilibang. Ito ang nagpapalinaw para lalong luminaw ang isipan at mapabilis na tapusin ang mga gawain. Kung lowbat na ang selpon mo, re-charge ang kailangan.
   Ang buhay ay batbat ng kaligayahan kung sinasanay mo ang iyong mga kalakasan, sa patuloy na pagyabong, na ang buhay ay palaging may pagbabago, nakabukas ang isipan at nakahandang tanggapin ang katotohanan. Isang magandang libangan ang tamasahin ang kasiyahan sa bawa’t bagong karanasan. Ang huminto ay nangangahulugan ng simpleng pagpatay sa sarili nang dahan-dahan. Ang kamalian ng sangkatauhan ay magtalaga ng makakamtang hangganan, para saan ba ang kalangitan kung hindi mo naman ito mahahawakan.
   Lahat tayo ay nagnanasang maging mapayapa at lumigaya, hindi lamang ang ibuhos ang lahat nating mga kalakasan sa pagtatrabaho, pagdamay at paglilingkod, kundi ang maglaan ng sadyang panahon para maglibang at magpakasaya. Paminsaan-minsan habang naglalakbay patungo sa iyong destinasyon, huminto saglit at pumitas ng bulaklak sa tabing daan, at samyuin ito, langhapin at tamasahin ang bawa't sandali. Sapagkat ang paglalakbay ang mahalaga hindi ang destinasyon. Sakalimang marating mo ang iyong hinahanap, bonus na lamang ito. At kung hindi naman, kahit papaano naging masaya ka sa panahon ng iyong paglalakbay.
   Alam mo ba? …na ang tagumpay na nasa matayog at ulirang antas, ay batay sa kapayapaan ng isipan at sa paglasap ng kaligayahan. Ito ay matatagpuan sa trabaho na habang ginagawa mo ay nalilibang ka at tahasang kasiyahan mo na ang gawin ito. Anumang pasahod o kitain mo mula dito ay bonus na lamang.

No comments:

Post a Comment