Saturday, December 24, 2011

Isang Taos Pusong Pagbati,

 
 MABUHAY! . . . sa patuloy na Kapayapaan at Kaligayahan natin.

No comments:

Post a Comment