Wednesday, September 28, 2016

Mga Katatawanang may Aral ng Linggo


Huwag seryosuhin ang buhay. Kailanman ay hindi ka makakalabas dito nang buhay.

Hindi ba katatawanan ang mga ito:
Talaga namang nakakatawa kung bakit ang hello ay nagtatapos sa goodbye.
Talaga namang nakakatawa kung ang magagandang alaala ay nagagawa kang paluhain.
Talaga namang nakakatawa kung bakit ang magpakailanman ay nauuwi lagi sa pansamantala.
Talaga namang nakakatawa kung bakit madali ang magpatawad kaysa lumimot.
Talaga namang nakakatawa kung papaano nagsisitakas ang ilang mga kaibigan kapag ikaw ay nangungutang.
Talaga namang nakakatawa kung marami ang dahilan kapag ayaw na mapakiusapan.
Talaga namang nakakatawa kung bakit nakangiti ka na ay nakasimangot pa ang iba.
Talaga namang nakakatawa kung sino pa ang nakakatulong siya pa ang laging sinisisi.
Talaga namang nakakatawa kung masaya ka marami kang kasama at kung malungkot naman ay laging nag-iisa.
Talaga namang nakakatawa kung kayabangan ay ipinangangalandakan, at kapag napahiyà, nagtatago sa lunggà.
Talaga namang nakakatawa kung bakit marami ang may opinyon kaysa ang umaksiyon.
Talaga namang nakakatawa kung putàk at hindi tilaók ang namamayani sa isang bahay.
Talaga namang nakakatawa kung ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ang taksil naman ay pinsang-buo ng mandarayà at kalaguyò ng bugáw.
Talaga namang nakakatawa kung bakit may respeto sa iba, ay suwail naman sa sariling pamilya.
Talaga namang nakakatawa kung bakit kung mayroong makukuha ay pinupuri at kung wala naman ay pinipintasán.
Talaga namang nakakatawa kung wala nang maisaing ay nagtatawag pa ng mga bisità.
Talaga namang nakakatawa kung wala ka namang kakayahan huwag namang maghamon pa.
Talaga namang nakakatawa kung ayaw mong magkamali, magtungo sa isang sulòk at mag-isang magmukmòk.
Talaga namang nakakatawa kung nangangarap nang gising, mahirap talaga itong gisingin.
Talaga namang nakakatawa kung maiksi ang kumòt, magsimulang mamaluktòt.
Talaga namang nakakatawa kung bakit laging naghihirap ang mahihirap, at laging yumayaman ang mayayaman. Ito ay dahil sa katamaran at walang pakikialam.
Talaga namang nakakatawa kung ang madaldal ay nahuhuli sa bibig, papaano naman kung makatà, ito ay nahuhuli naman sa dilà.
Talaga namang nakakatawa kung ang reputasyon ay madaling makuhá, ang karakter naman ay madaling mawalà kahit sa isang kamalian lamang.
Talaga namang nakakatawa kung bakit may dalawa tayong tainga, at isang bibig. 
Talaga namang nakakatawa kung ang may mabubuting puso ay ulirán, at ang may masasamang puso ay kabuktutan; papaano naman kung walang puso, huwag pamarisán, dahil wala nang ipagbabago pa ito.

Isang pilosopiya ang sinusunod ko pagdating sa mga katatawanang ito ng buhay: Magpunò kapag may kulang. Kalusin kapag puno o bawasan kapag umaapaw. At kamutin kung saan may kumakati.

Jesse N. Guevara
wagasmalaya.blogspot.com
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment