Wednesday, September 28, 2016

Bakit Minamahal ng mga Babae ang mga Lalake?


Marami ang nagtatanong kung papaano magmahal ang mga babae, at kung bakit patuloy nilang ginagawa ang emosyonal na bagay na ito para sa mga lalake. Ito ba ay isang tungkulin o obligasyon na kailangang tahasan na gawin para magkaroon ng mabuti at matagalang pagsasama? Bagamat marami ang nag-alinlangan sa kanilang pagsagot at mga pahayag, narito ang ilan sa kanilang mga komentaryo:
Nagmamahal ang mga babae sapagkat ito talaga ang kanilang kalikasan. Lalo na kapag may mga anak na sila, sariling buhay at matagalang pagkalinga sa kanilang mga supling ang nakatayà.
Bakit nga ba hindi maintindihan ang mga babae?
Sapagkat kalikasan nila ang tahasang magmahal at mahalin.
Sapagkat kalikasan nila ang tumingin at hanapin ang higit na responsable at makapaglilingkod sa pamilya.
Sapagkat kalikasan nila ang paggalang at umunawa sa anumang mga pagkukulang.
Sapagkat kalikasan nila ang makiisa at tumulong sa ikakapayapa at ikakaunlad ng pamilya.
Sapagkat kalikasan nila ang sumanggguni sa anumang pasiya na makakatulong sa lahat.
Sapagkat kalikasan nila ang magmungkahi kapag may paroblemang kinahaharap.
Sapagkat kalikasan nila ang manahimik at maghintay kapag may sigalot na nagaganap.
Sapagkat kalikasan nila ang magturo ng magandang asal at mabuting pag-uugali.
Sapagkat kalikasan nila ang gumawa ng mga gawain sa bahay kahit na hindi inuutusan.
Sapagkat kalikasan nila ang magsilbi nang kahit na walang katumbas o anumang kapalit.
Sapagkat kalikasan nila ang palaging nasa iyong tabi lalo na sa panahon ng matinding krisis o pangangailangan.
Sapagkat kalikasan nila ang lumuhà at magdamdam kapag sila ay nakakalimutan (lalo na mga berdey at anibersaryo).
Sapagkat kalikasan nila ang magselós, dumaing, at dumaldal kapag napapabayaan.
Sapagkat kalikasan nila ang mag-akalà, ang maghinalà at maging personal sa lahat ng bagay.
Sapagkat kalikasan nila ang magtiìs at umasà na ang lahat ay mababago pa.
Sapagkat kalikasan nila ang pag-usapan ang mga nakaraan at isaayos ang hinaharap.
Sapagkat kalikasan nila ang sobrang atensiyon sa mga lakarán, mga pagtitipon, at usapan.
Sapagkat kalikasan nila ang magpaganda, mangarap, at makilala sa kanilang mga nagawa, ginagawa, at mga gagawin pa.
Sapagkat kalikasan nila ang pag-isahin ang magkabilang pamilya para sa ikakatagumpay ng lahat.
Sapagkat kalikasan nila ang mahalin ang sarili upang mahalin din sila.
Sapagkat kalikasan nila ang maniwala at manalig sa Diyos, kahit na mangahulugan pa ito ng upasala at mga kantiyaw ng mga kritiko.
… Sa mga nagpapayo kung papaano kailangang mahalin ng mga babae ang lalake? Simpleng kasagutan lamang po; “Huwag mahalin ang mga lalake, kundi ang unawain lamang.”

Jesse N. Guevara
wagasmalaya.blogspot.com
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment