Wednesday, September 28, 2016

Bakit Minamahal ng mga Lalake ang mga Babae?


Sa mga umpukan at tagayan, marami ang nagtatanong, “Ano nga ba ang nakikita o nadaramà ng mga lalake sa mga babae at patuloy nilang pinakikisamahan, minamahal at pinagtitiisan ang mga babae sa kabila ng mga selos, hinala, at ‘abuso” (verbal abuse) na namamagitan sa relasyon?”
   Narinig na natin ito: “My way or the highway!” The best secret to a happy wife,  Yes, dear?” And the best answer of all times is, “O sige na nga, ikaw na ang bahala.”
   May nagpaskel pa ng ganito: Two Golden Rules to a Happy MarriageRule 1: The wife is always right. Rule 2: When you feel your wife is wrong, slap your face twice (both cheeks) and read rule number 1 again.
   Papaano nga ba mamahalin ng mga lalake ang kanilang kapareha o asawa, at kung bakit patuloy nilang ginagawa ang emosyonal na bagay na ito. Ito ba ay isang tungkulin o obligasyon na kailangang tahasan na gawin para magkaroon ng mabuti at matagalang pagsasama?   
   Bagamat marami ang nag-alinlangan sa kanilang pagsagot at mga pahayag, narito ang ilan sa kanilang mga komentaryo:
Nagmamahal ang mga lalake sapagkat ito talaga ang kanilang kalikasan. Lalo na kapag may mga pamilya na sila, sagradong tungkulin ito at tahasang obligasyón na kailangang magampanan nang mahusay.
Bakit nga ba hindi maintindihan ng mga lalake ang mga babae?

Sapagkat kalikasan nila ang magmalaki at ipakilala na sila ang ama ng tahanan at kailangang masunòd.
Sapagkat kalikasan nila ang iduyán at purihin na sila ang gumagawa at nakakagawa ng lahat sa pamilya.
Sapagkat kalikasan nila ang huwag ipantay ang sarili sa asawa at ituring na tagasumod lamang ito.
Sapagkat kalikasan nila ang huwag madungisan ang mga kamay lalo na sa trabahong bahay at pag-aruga sa nagsisilaking mga anak.
Sapagkat kalikasan nila ang magyabang, magpakalalake, kapag natatawag na ander-de saya o “Yukoza” (Yuko nang yuko sa asawa).
Sapagkat kalikasan nila ang makalimutan ang kaarawan ng kapareha at anibersaryo ng kanilang pagsasama.
Sapagkat kalikasan nila ang makipagbarkada, umuwi ng gabi (kung minsan ay lasing pa), at “arugain” hanggang maghilik sa higaan.
Sapagkat kalikasan nila ang manood sa telebisyon, uminom ng beer, at asahan ang asawa na siyang mag-asikaso ng lahat sa bahay.
Sapagkat kalikasan nila ang suyuin at regaluhan ang asawa, kapag may “kamalian” na nagawa.
Sapagkat kalikasan nila ang “magtaksil” at ikatwiran na natural lamang ito sa dahilang “by nature, men are polygamous.”
Sapagkat kalikasan nila ang mga detalye, mga kumplikado, mga matematika at pisikal na pagsuma, subalit waalang nalalaman tungkol sa mga babae.
Sapagkat kalikasan nila ang mga makina, mga sasakyan, mga kagamitan at kasangkapan tulad ng mga babae pagdating naman sa mga alahas.
Sapagkat kalikasan nila na mabatid ang kanilang iniisip at totohanin ang kanilang mga pananalita.
Sapagkat kalikasan nila ang makipagsapalaran, makipagtunggali (competition), at makipagtalo (arguMENtative).
Sapagkat kalikasan nila ang huwag umiyak nang harapan ngunit humahagulgol kapag nag-iisa.
Sapagkat kalikasan nila ang huwag maniwala sa horoscope (horror para sa kanila ito) at kinayayamutan ang magtungo sa shopping mall at maghintay.
Sapagkat likas na sa kanila na malaman ang katotohanan o dahilan sa tuwing binabanggit ng kapareha ang, “I love you.” Iniiwasan nila ang “bilmoko noon at bilmoko nito.”
Sapagkat likas na sa kanila ang manahimik at ipakita ito sa aksiyon. Naghihintay na laging pinupuri at hinahangaan kahit walang kakayahan.
Sapagkat likas na sa kanila na laging, inuunawa at binibigyan ng kaukulang pagpapahalaga.
Sapagkat likas na sa kanila ang isports, palakasan at adbenturura, kaysa mga paksà sa social media at mga chat blogs, o relihiyon.
Sapagkat likas na sa kanila ang magmahal huwag umunawa at magkunwari kaysa magpatianod sa agos.
…sa kabila ng lahat ng mga ito, sadyang hindi maintindihan ng mga lalake ang mga babae. Ang laging ipinapayo ng mga dumaan sa matinding mga digmaan sa relasyon; Huwag unawain ang mga babae, kundi ang mahalin lamang sila.

Jesse N. Guevara
wagasmalaya.blogspot.com
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment