Wednesday, January 16, 2013

Walang Pagmamaliw


IsangIsip, IsangSalita, IsangGawa = IsangPilipino
Luzon,Visayas, at Mindanao

Mabighaning Pilipinas; noon, ngayon, at magpakailanman.


No comments:

Post a Comment