Thursday, October 15, 2015

Nakakamatay ang Mapag-alalaAng paulit-ulit na paninimdim ay normal; anumang saloobin natin para dito ay siya nating susundin.
Bawat isa ay may sinusunod na mga negatibong kaisipan; at marami ito sa araw-araw. Ang mga kaisipang ito at mga imahinasyong nagsasalimbayan sa ating isipan ay talaga namang nakapanlulumo, palaging nakakaligalig at ninanakaw ang ating kasiglahan. Ang patuloy at pabalik-balik na mga alalahaning ito ay hinahangad nating huminto at matapos na. Kadalasan, may mga pangitain tayo na lubha nating kinakatakutan at walang-hintong ginugulo ang ating isipan sa masamang mangyayari. Karamihan ay tungkol sa trabaho, grado sa pag-aaral o ginagampanan, kalusugan, o mga relasyon. Subalit madalas kalakip nito ay mga marahas at violanteng imahe, masasagwang sekswal na pangitain, o umaaliping kabanalan at samutsaring mga ideya.
    May mga tao na madali nilang idismis ang mga kaisipang ito, ngunit para sa iba, hindi ito basta mga simpleng bagay--ang mga kaisipan at mga imaheng ito ay makatotohanan, walang hinto, at nakakabahala. Mistulang mga anay na nagpupumilit na wasakin ang katinuan ng kanilang isipan, para patuloy na ma-istres at maging biktima ng nakakamatay na depresyon.
   Magkakaiba ang ating mga saloobin tungkol dito; ang mga nababahala at nag-aalala ay nakatuon palagi sa mga negatibo at magaganap na mga pangitain. Samantalang para sa iba, mabilis nilang inaalis sa isipan kaagad ito at pinapalitan ng mga positibo at makabuluhang mga bagay na makakatulong sa kanilang kapakanan. Ang pinakasusi sa pagitan nito ay kung anong kahulugan ang ilalapat sa mga alalahaning ito; Positibo o negatibo? Makakabuti o makakasama? Makabuluhan o walang katuturan? Kaligayahan o kapighatian?
   Ang kapangyarihan na kontrolin ang pangitaing gumugulo sa isipan ay nagmumula sa abilidad na makaiwas itong alalahanin. Bagamat taliwas, ang paraan lamang para ito makontrol ay hayaan at huwag kontrolin ito. Sapagkat hanggat nakapokus ka sa kaisipang ito at pinipilit mong mapahinto ito, ang kaisipang ito ay lalong magpapatuloy at siya mismong kumukontrol na sa iyo.
   Ang kailangan lamang ay kilalanin: Isa lamang itong kaisipan. Wala itong katuturan.
   AKO ang may kapangyarihan kung nais kong tanggapin, aliwin at patirahin ito sa aking isipan. Nasa aking pahintulot para ito manatili sa aking isipan at AKO ang masusunod sa bagay na ito.

No comments:

Post a Comment