Wednesday, July 08, 2015

Kumilos upang MakaraosMaraming tao ang nagnanasang yumaman, magkaroon ng maraming ari-arian at guminhawa sa buhay, subalit pawang mga hangarin ito na walang katapusan at mga pagkilos na kinakailangan. Wala silang kalakasan, disiplina at determinasyon para ito maganap. Nababagot sila at ayaw nang mapagod pa, sa kaunting pagpapawis, madali silang sumusuko at tumatakas para libangin ang kanilang mga sarili sa panandaliang mga aliwan. AKO ay naniniwala, na makukuha mo ang iyong mga ninanasa kung tahasan at masidhi mong hinahangad ito tulad ng hangin na kailangan mong singlutin para patuloy na mabuhay.
   Ipagkaloob mo ang iyong isipan, puso, kawatasan, at kaluluwa kahit na sa mumunting mga pagkilos hanggang sa ito ay lumaki at maging dambuhala. Katulad ng hagdanan, kailangang magsimula ka sa unang baitang sa pag-akyat. Dahan-dahan, paunti-unti at hindi patalun-talon o mga paglukso dahil kapahamakan ito. Nasa pagtitiyaga, kung nais na may nilaga. Magsikhay kung nais ay magtagumpay. Ito ang tanging sekreto at susi ng tagumpay

No comments:

Post a Comment