Wednesday, July 08, 2015

Ganito Ka ba?Maraming mabubuting gawa ang nawawala sa dahilang hindi magkasya sa kakaunti at naghahangad pa ng dagdag. Kahit na dagdagan pa ay malungkot pa rin, kaysa tanggapin nang may kagalakan ang mumunting bagay na kusang ipinagkaloob. Sa halip na magpasalamat, ugali na ang magbitaw ng mga pagsumbat kung hindi nakuha sa pilit ang makasariling kagustuhan.
   Maging mapagpasalamat maging sa kaunti o maliliit na mga bagay. Alalahaning yaong maliliit lamang ang nakakapuwing.

No comments:

Post a Comment