Tuesday, June 04, 2013

Maligayang Bati!Gumigising ako tuwing umaga na may matayog na hangaring lumigaya. Ito at wala ng iba pa ang puspusan kong ninanasa sa tuwina.

No comments:

Post a Comment