Tuesday, June 04, 2013

Kaligayahan Nasaan Ka?


Ang kaligayahan ay kahulugan at lunggati ng buhay, ito ang buong hangarin at kaganapan ng ating pagkakalitaw sa mundo.


No comments:

Post a Comment