Saturday, January 17, 2015

Masunuring Aso


Bungisngis #012
Sa loob ng eroplano, nakaupo na si Tikboy sa may gilid ng bintana nang may umupong lalaki at iniupo sa gitna nila ang isang maitim na asong Labrador. Bagamat nabigla, ay mabilis na nagtanong si Tikboy, Bakit pinayagan na isakay ang asong iyan, kasama ng mga tao? Bawal ‘yan!
   “Huwag kang mag-alala, isa akong pulis at ang aso ay turuán, marunong umamoy ng droga. Ang pangalan niya ay Singhót at siya ang pinakamagaling na aso sa Police Drug Enforcement Agency,” ang pagyayabang ng pulis, Mamaya kapag lumipad na ang eroplanong ito, makikilala mo si Singhót kung gaano siya kahusay!”
   Nasa alapaap na ang eroplano nang magsalita ang pulis, Manood ka,” ang pahayag ng pulis kay Tikboy at kagyat na inutusan ang aso, “Singhót, umamoy ka na ng droga!”
   Biglang lumundag si Singhót at inamoy ang bawat maraanang tao sa mga upuan, bigla itong huminto sa tabi ng isang babae nang ilang sandali, at mabilis na bumalik sa kanyang upuan, ipinatong ang isang paa sa braso ng pulis at umungol. Ang tugon ng pulis, “Good boy!” Tumingin ang pulis kay Tikboy at nagpahayag, “Ang babaeng ‘yon ay mayroong marijuana. Ang trabaho ko ay isulat ang numero ng kanyang upuan at bahala na ang mga otoridad na huhuli sa kanya paglapag ng eroplano sa destinasyon natin.”
   Wow! Ang galing naman ng asong ‘yan!” ang paghangang pakli ni Tikboy.
   Minsan pa, inutusang muli ng pulis si Singhót na umamoy ulit. Nagpabalik-balik sa mga upuan si Singhot, huminto minsan, at nagpatuloy sa pag-amoy, may tinabihan itong lalake sa upuan, pinag-ibayo ang pang-amoy, nang biglang kumaripas ito ng takbo pabalik sa kanyang upuan, at sa puntong ito; dalawang paa ni Singhot ang ipinatong sa braso ng pulis, at umungol ng dalawang beses.
   “Kapag dalawang paa at dalawang ungol, ang ibig sabihin nito ay may cocaine ang lalake,” ang pahayag ng pulis, “kailangang isulat ko ang numero ng kanyang upuan para sa mga huhuli sa kanya paglapag natin sa ating desytinasyon.”
   Napakahusay naman ng asong ‘yan, pambihira talaga,” ang natutuwang sambit ni Tikboy.
   Muling inutusan ng pulis si Singhót, “Sige Singhót, umamoy ka pa.” Lumundag ang aso at nagpatuloy sa pag-amoy hanggang sa hulihan ng eroplano. Huminto ito sa gilid ng isang namumutla at nakatulalang lalake, inamoy-amoy ito ng maraming beses, maya-maya pa ay nag-iikot ang aso, takut-na-takot, at bahag ang buntot na bumalik sa kanyang upuan, sumandal at umungol nang walang hinto, umiihi, dumudumi, at nag-iikot sabay ang pagpusit at pagkalat ng dumi nito. Nagulat si Tikboy at napatindig, sabay iwas sa mga dumi na tumatama sa kanya, “Anong nangyari, bakit siya nagkaganyan!” ang nanggagalaiting urirat ni Tikboy sa pulis.
   Pinagpapawisan sa nerbiyos ang pulis, namumutla itong tumiitig kay Tikboy, at bumunghalit, Naaakkku pooo! May naamoy si Singhot na bomba! At ito ay sasabog na!

Kung minsan ang malabis na karunungan ay nakakapinsala kung sarado ang isipan.

No comments:

Post a Comment