Tuesday, January 28, 2014

Huwag Mag-akalaSa ating buhay, madalas tayong mag-akala sa mga bagay na walang katiyakan o kakahinatnan. Pilit natin  inaakala na ang paraan sa mga nakikita nating mga bagay ay siya ring paraan na nagpapatunay o ang paraan na siyang katunayan. At ang ating mga saloobin at mga asal ay kumakatawan at nagbibigay patunay sa mga pag-aakalang ito.
   Hindi pa naman nangyayari, mayroon na tayong konklusyon para dito. Palagi tayong nakaabang na makita ang mga bagay na hindi pa nagaganap, at ang maging bulag sa mga dakilang leksiyon na nakaharap sa ating mga mata. Kung minsan, higit tayong nakakiling sa sarili nating takbo ng buhay, kung kaya’t tinatanggihan natin ang mga pambihira at magagandang oportunidad nang dahil lamang na wala tayong kaalaman kung papaano ang mga ito gagawin.
   Ang buhay ay maaaring maikli o maaaring mahaba: depende kung papaano mo ito ipapamuhay. Dalawa ang iyong pagpipilian, ang kontrolin ang iyong isipan o hayaan ang isipan na kontrolin ka nito.

No comments:

Post a Comment