Tuesday, January 28, 2014

Tanggapin ang KatotohananSa bawa’t relasyon ay may namamagitang Kaligayahan at Kalungkutan; may Matiwasay at may Masalimoot; may Tampuhan at may Suyuan; at ang nakakahindik pa dito, may mga alitan, awayan, at gantihan, na humahantong sa kapighatian. Bigkas nga ng aking ama noon, “Sa pagitan ng nangyaring aksiyon at sa gagawing reaksiyon para dito, ay may espasyo. Sa espasyong ito ay nakabatay ang ating kapangyarihan na pumili—ang piliin ang tamang kapasiyahan. Sa pasiyang ito nakasalalay ang ating pagyabong at ang ating kaligayahan. Ito ang tahasang magtatakda ng ating kapalaran.”

No comments:

Post a Comment