Thursday, November 07, 2013

Kilalanin Natin
Kahalintulad ng ating ina, anumang kahinatnan ng ating bansa maging mabuti o masama man ay hindi natin maipagkakaila bilang mga anak. Dito tayo nagmula at sa kalaunan ay dito rin uuwi. Huwag nating kalimutan saan man tayo naroroon, sinuman ang ating kaharap, dala-dala natin ang ating lahi at bansa. Kasama natin na dumadaloy sa ating mga dugo ang lahing kayumanggi na ipinamana pa ng ating mga ninuno. Mula kay Lapulapu, Andres Bonifacio, Jose Rizal, at maraming iba pa, .... nananatili ang ating pagdakila at pagmamahal sa ating Inang-bayan.
    Likas lamang na ipaglaban natin ito. Magpasiya at makialam kung ano ang tama at mali, kung ano ang nakakatulong at kung ano ang nakakapinsala. 
Makibaka huwag matakot. Kaya lamang may nag-aapi, umaabuso, at nagpapasasa ay may pahintulot tayo. Kung hindi natin pinapayagan; walang masamang kaganapan, mga kabuktutan, mga nakawan, at mga kalagimang mangingibabaw sa ating lipunan.

   Ang ating ina ay nag-iisa lamang, walang katulad at walang katumbas. Walang makakapalit sa kanya magpakailanman. Pilipinas ang pangalan at ating Inang-bayan. Ang pintasan, itatwa, at aglahiin siya ng kanyang mga anak ay tahasang pagpapahintulot sa mga banyaga o ibang lahi at mga huwad na Pilipino na gawin tayong mga alipin, busabusin, at pagsamantalahan nang walang hinto. At ito ay nangyayari lamang dahil, ... wala tayong pakialam sa kapakanan ng bayan.
   Hangga't hindi natin kinikilala ang ating bayan, hindi natin tuluyang makikilala ang ating mga sarili. Sapagkat ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paruroonan.

Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment