Saturday, September 21, 2013

Pagmamaliit sa Sarili


Sinasadya mo bang harangan at balewalain ang iyong sarili na magtagumpay at lumigaya? Kung hindi, bakit patuloy na tinatanggap at nakagiliwan na ang antas o kalagayan mo sa buhay? At ang nasusunod ay mga opinyon ng iba, ... kaysa pakinggan ang mga karaingan ng iyong puso na magbago para sa iyong kaunlaran. Ano ba ang higit na mahalaga, sila o ang iyong kapakanan?
   Hindi mo ba napapansin na ang mga pangungusap mo'y pawang paghamak sa iyong sarili? "Maliit ang suweldo, dahil trabahador lamang ako." "Komersiyo lamang ang natapos ko, kaya serbidora o 'domestic helper' na ang hanapbuhay ko." "Maestra lamang ako at ito ang nakaya ng mga magulang ko na matustusan." "Hindi ako nakapag-aral, kaya isang kahig at isang tuka ang nalalaman ko." Lahat ng ito'y may katagang 'lamang' na pagmamaliit sa pagkatao. Kadalasan nating nadidinig at katuwiran ito ng karamihan sa atin. Kaya nga, ito ang talagang kinapupuntahan ng kanilang kapalaran. Anumang bagay na lagi mong iniisip at binibigkas, ito ang siyang nakatakdang maganap.
   Kung nais mong mabago ang iyong buhay, baguhin mo ang iyong iniisip upang mabago ang iyong mga pagkilos, nang sa gayon ay magkaroon ng pagbabago sa iyong kapalaran. Sapagkat kung talagang nais na magbago ay may mga kaparaanan, at kung wala kang ambisyon at mga pangarap ay may mga kadahilanan. Lalo na kung may kahalong 'dapat,' 'sana,' 'akala ko,' 'kaya lamang,' 'isang araw,' kung ako sa iyo,' 'marahil,' atbp. Mga pangungutwiran ito na lipas na ng panahon at kinahumalingan na ng maraming tumatakas sa responsibilidad at katotohanan.  Nasanay na sa kahirapan at tinanggap na ang kapalarang kinasadlakan.
   Huwag pagtakhan kung bakit patuloy ang kahirapan at kawalan ng pag-asa sa iyong buhay. Walang nagsisi sa una kundi laging sa huli. Lahat na iyong nais na maganap ay nagmumula muna sa iyong isipan, at mula sa iyong pinili, ito ang iyong magiging kapasiyahan, na siyang magtatakda ng iyong kapalaran. 

Kung pipili din lamang, piliin na ang tama at makabuluhan nang sa gayon ang iyong mga pangarap ay makamtan.


No comments:

Post a Comment