Thursday, September 26, 2013

Halina Po Kayo

Namumukod tangi, pambihira, walang katulad, at nag-iisa lamang sa internet. Buong giting na ipinagmamalaki ang pagka-Pilipino; sa isip, sa salita, at sa gawa. Noon, ngayon, at bukas. Walang humpay sa pagpapalaganap ng ating sariling wikang Pilipino. Atin ito, at buong puso na inihahandog nang walang anumang pag-aalinlangan, kinakampihan, at isinususog lamang ang mga katotohanan, makabuluhan at makapagpapaunlad bilang paglilingkod sa ating sambayanan.

No comments:

Post a Comment