Monday, February 13, 2017

Ang Tanging Pag-ibig Ko


Jesse Navarro Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment