Monday, December 08, 2014

Magkapatid Tayo
Walang sinuman sa inyo ang may pananalig, hanggat hindi niya hinahangad para sa kanyang kapatid ang hinahangad din niyang makakabuti para sa kanyang sarili.


Isang araw, inipon sa isang silid ni pastor Mateo ang mga batang estudyante at tinanong,    
   "Papaano natin malalaman ang eksaktong sandali kapag nagsisimulang gumabi at nagsisimulang mag-umaga?"
   "Madali iyan," ang mabilis na tugon ng isang bata, "ito ay kapag nasa malayo ka at natatanaw mo ang pagkakaiba sa pagitan ng kambing at ng aso."
   Hindi nasiyahan ang pastor sa naging sagot. Isa pang estudyante ang nagpahayag.
   "Ito ay kapag nasa malayo ka, at magagawa mong ipaalam ang pagkakaiba ng punong-mangga sa punong-papaya."
    Sumagot ang pangatlong bata, "Ito ay kapag, nakaya mong ilarawan nang mahusay ang iyong natatanaw na bahay kung kubo ito o kamalig ito."
   "Pawang mga mali ang tinuran ninyo, hindi ang mga iyan ang tumpak na kasagutan," ang pailing-iling na pahayag ng pastor.
   "Kung gayon, ano po ba ang tamang sagot?" ang may pagtatakang tanong ng mga bata.
At ang pastor ay nagpaliwanag:
   "Ang eksaktong sandali kapag nagsisimulang gumabi at nagsisimulang mag-umaga ay ito; Kapag ang isang estranghero o hindi mo kilalang tao ay lumapit sa iyo, at itinuring mo siyang kapatid, ito ang sandali na nagsisimulang gumabi at nagsisimulang mag-umaga."
   "Bakit po?" ang sabay-sabay na urirat ng mga bata.
   "Sapagkat kapag gumagabi na, wala kang paghatol o anumang pag-aakala kaninuman dahil matutulog ka na. At kapag mag-uumaga na, sa araw na ito, ay mayroon kang muli na panibagong pag-asa at pagkakataon para maipakilala ang iyong kabutihan sa iyong kapwa." ang masuyong paliwanag ng pastor.

No comments:

Post a Comment