Sunday, November 23, 2014

Tunay na PagmamahalAng simula ng pagmamahal ay hayaan ang ating mga minamahal na tahasang maging sila ayon sa kanilang kagustuhan at kaganapan, na kusang makilala nila ang kanilang mga sarili nang hindi natin pinapalipit (twist) sila upang umangkop (fit) sa ating sariling anyo (image). Dahil kung hindi ito magagawa, ang minamahal lamang natin ay ang repleksiyon ng ating mga sarili na kailangang nakikita natin sa kanila.

Laging tandaan na ang pinaka-makapangyarihang puwersa sa balat ng lupa ay pagmamahal na walang mga kundisyong pinaiiral. Nasa kundisyon o kalagayan na ito kung saan ang kaligayahan ng minamahal mo ay higit na mahalaga kaysa iyo. Hanggat may malalim na nagmamahal sa iyo lalong nagkukulay rosas ang iyong kapaligiran, samantalang kapag ibayong nagmamahal ka naman, lalo kang tumatapang at ipinaglalaban mo ang karapatang ito.

No comments:

Post a Comment