Sunday, November 23, 2014

PagtanggapPaligiran ang iyong sarili ng mga tao na kumikilala at nagpapahalaga sa iyo. Malaking bahagi ng bawat relasyon ang komunikasyon. Naisin mo man o hindi, may mga tao na ang uri ng personalidad ay hindi angkop at kawangis ng pagkatao mo. Isa kang pambihira at walang katulad sinuman sa buong mundo. Huwag sayangin ang mahalaga mong mga oras na pinipilit at sinusuyo sila na maunawaan ka. Sa halip, makiniig at makigrupo sa mga tao na umuunawa at tumatanggap sa iyo nang walang mga paghatol at kundisyong pinaiiral sa inyong relasyon. 

Sumama sa mga tao na nagpapasaya sa iyo, at tumutulong sa panahon ng iyong mga pangangailangan. Sila ang tunay na mga nagmamalasakit at nakahandang ipaglaban ka sa anumang pasakit at kapahamakan na mangyayari sa iyo. At doon naman sa iba, sila ay mga nakasabay at panandaliang nakasama mo lamang sa iyong paglalakbay sa buhay.
   Tanggapin sa iyong sarili na hindi ito nangangahulugan na wala ka nang pagkagiliw pa sa kanila. Pagpapatunay lamang ito na ang tanging tao na may higit kang kakayahan na pakibagayan at kontrolin ay ang iyong sarili lamang. Ang unang hakbang upang magkaunawaan ay tanggapin nang maluwag ang isa’t-isa, nasa pagtanggap lamang magkakaroon ng kalunasan upang maiwasan ang anumang sigalot.

No comments:

Post a Comment