Wednesday, September 03, 2014

Tahasang MagmahalAng pagmamahal ay siya lamang puwersa na may kakayahang 
baguhin ang kaaway na maging kaibigan.


Kapag ipinadama nang magiliw ang ating pagmamahal, nabubuksan ang daigdig at tayo ay niyayakap. Anumang bagay na iyong ibinigay mabilis itong nagbabalik nang higit pa sa iyong inaasahan. Kumilos ng positibong pagtulong at ito din ang igaganti sa iyo. Kahanga-hanga kung papaano pinapayapa ng pagmamahal ang nagkakainitang pagtatalo, alitan, at tampuhan. Kahit na may mga tao na may mga asal na nakakasira at pinagmumulan ng mga kaguluhan. Subalit kapag sinusuklian ng pagmamahal anumang pinsala na namamagitan ay kusang natutunaw. Makapangyarihan ang pagmamahal.
   Anuman ang maging kahinatnan, batid mo na makakatulog ka nang mahimbing at nalalaman na tama ang iyong ginawa, at ito ang nakaya mo at may kontrol ka.
   Buksan ang iyong puso sa araw na ito, hayaan ang mundo na malaman kung gaanong pagmamahal ang nasa kaibuturan mo. Yakapin ang sinumang makaniig mo o mag-ukol ng masayang ngiti sa bawa’t makakasalubong mo. At kung patuloy na magagawa ito, lagi kang masaya at mananatiling maligaya.
   Kung pagmamahal ang iyong itinanim, pagmamahal din ang iyong aanihin.

No comments:

Post a Comment