Monday, December 24, 2012

Isang Taos-Pusong Pagbati,


 MABUHAY! . . . sa patuloy na Kapayapaan at Kaligayahan para sa ating lahat.

No comments:

Post a Comment