Friday, January 20, 2012

Halina sa Ating Magandang PILIPINAS . . .

Punong-puno ng makukulay at nakawiwiling mga kapistahan at mga pagtatanghal, at mga pagbubunyi sa lahat ng panig ng ating mga kapuluan!


Magpakasaya, makilahok, at makipagsayaw sa mga inihanda na katangi-tanging mga pagdiriwang at mga kulturang nagpapakilala ng kanya-kanyang mga kinagisnan!
Mga pambihirang tradisyon na kagigiliwang tiyak ng mga nagnanais ng naiiba at mga katutubong 
pamana mula sa ating mga ninuno! 


 Lahat ay may kanya-kanyang likas na pang-akit na talagang nakabibighani at sadyang maipagmamalaki kahit saan man!


Ipinagkakapuri natin ito, bilang lahing kayumanggi. Ang nag-iisa, ang kaakit-akit, ang namamayagpag 
at walang katulad na 
Perlas ng Silanganan!
Buong pagpupugay na bumibighani ang mga likas 
at pambihirang mga tanawing narito; at ang mga idinudulot nitong walang kahulilip na mga kasiyahan at pambihirang 
mga karanasan!Tunay na hindi malilimutan . . .
Sadyang kaakit-akit at nakawiwiling babalik-balikan . . . 
 . . . at walang sawang uulit-ulitin ang mga nasaksihan
at mga naramdaman.

Sapagkat ... tunay na naiiba. Walang katulad. May kanya-kanyang kasaysayan, mga katutubong kaugalian, at pambihirang
mga pagkain at kakanin, na kailangang maranasan at malasap ng bawa't mapagmahal sa sariling bayan.Na buong pusong ipinagkakaloob at magiliw na ipinadarama ng bawat isa nating kababayan; nang walang pagmamaliw sa bawat bisita. Mapitagang tunay at wagas na nagpapakita ng 
kapuri-puri na mga kaugaliang Pilipino.

Iba talaga ang mga Pinoy pagdating sa maasikaso at magiliw
na pagtanggap sa mga dumadalo. Wala itong kaparis.

Huwag nang mag-atubili pa . . .
Huwag nang hintayin pang dumilim at mangapa sa karimlan.


Hangga't may mga matang kayang tumanaw, mga paang kayang ilakad, umindak at isayaw, may pandinig na kumikilatis ng mga kundiman at awiting sariling atin, may panlasa na kayang lasapin ang malinamnam na mga pagkain at mga panghimagas, at may 
pandamang nais sumaya at patuloy na lumigaya ---
samantalahin ang . . .
 bawa't sandali . . .

Ngayon na ang pagkakataon!

At . . . maging sa gabi-- ay patuloy pa rin ang mga kasayahan; mga makukulay na paputok, mga nagpaparadang mga banda ng musiko, mga prusisyong nagpapasalamat sa mga patron, mga paligsahang sadyang tagisan ng lakas at talino, mga nakakaakit na mga pagtatanghal... na nagdudulot ng hindi malilimutan na pambihirang mga kaganapan sa ating buhay.

Huwag natin itong palampasin . . . Sa ating bansang Pilipinas lamang ito tanging mararanasan. At sa ating mga minamahal na mga kababayan lamang natin masusumpungan.  

Iba talaga ang nasa sarili mong bayan, bawa't buntong-hininga mo'y may katumbas na kaligayahang hindi makakamtan sa ibang lupain ng mga banyaga.

Walang katulad at hindi kayang matumbasan.

Sapagkat bawa't isa ating mga kababayan ay mayroong 
patnubay ng mga ito:

 Kaya nga  . . . WoW na WoW ang lahat ng mga ito para sa atin. Tunay na mga karanasang . . . hindi na natin malilimutan.  


Ano pa ang hinihintay mo?

Pumasyal na sa ating napakaganda at nakabibighaning PILIPINAS!


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment