Tuesday, November 22, 2011

ADHIKAIN

Busilak  -Pabatid Tanaw
Bayanihan -Ang Kapatiran 
Batingaw -Pag-uulat sa Bayan
Balangay -Hanapbuhay, OFW
BayaniJuan (Turismo)
  Mga Rehiyon at mga Lalawigan
Bantayog -Mga Bayani
    Mga Pangulo ng Pilipinas
    Mga Larawan ng Kasaysayan
    Kulturang Pilipino/Filipiniana
Banyuhay
   Mga Sanaysay
   Mga Salawikain
   Mga Bugtong
   Mga Parunggit
   Mabisang Aral
   TIP (Tanging IsangPilipino)
   Mga Samutsari
Balangkas -Talahuluganan
Bungisngis -Patawanan
Balanga -Pagkaing Pilipino
Bulwagan -Sining Kayumanggi
Bathala -Taimtim na Pananalig


Ang pagkakaroon ng adhikain sa buhay ang nagbibigay ng kahulugan upang tayo ay mabuhay.

   Kinapapalooban ng mga natatanging kuwento ng buhay, mga inspirasyong kapupulutan ng mabisang pag-aaral, at mga makabuluhang kaalaman sa pagpapatibay ng kapasiyahan sa pagpili. Buong pusong isinulat at inilathala para doon sa mga nagnanais magkaroon ng makahulugang pagbabago sa buhay--- na may matayog na ambisyon, kumakandili sa mga kalahi, at nagmamalasakit sa kapakanan ng bansang Pilipinas. Kung nasa iyong puso ang mga katangiang ito, ---Mabuhay ka!

   IKAW ang dahilan kaya nilikha ang Blog na ito.

   Lahat ng narito’y tungkol sa iyo at tanging para sa iyo bilang Pilipino; upang manumbalik ang likas at tunay mong pagka-Pilipino. Sapagkat may dugo kang kayumanggi at tunay na isang kabayan ng ating lahi.

   Ang ating mga kaibigan ay matimbang at laging may puwang sa ating puso, ganito din ang blog na ito bilang kabayan mo sa himpapawid ng internet. Ang mga kaibigan ay alam kung ano ang iyong nais, ano ang iyong naiibigan at minamahal, at maging yaong mga bagay na kahit mahirap ay ipinauubaya, kung ito'y makapag-papaligaya sa iyo. Iniisip ka nila kung anong pinagdadaanan mo sa maghapon, nagmamasid at idinudulot ang mga bagay na kailangan mong malaman at maunawaan, ang mapangiti at tumawa ka, at ang ganap na masiyahan ka sa abot ng kanilang makakaya. Ganoon din ang blog na ito, patuloy na nagsisikhay na kahit sa maliliit na bagay ay maipaabot sa iyo ang katotohanan sa ating bansa, at ito'y upang mailayo ka sa anumang kapahamakan, matutong humarap at magdala sa totoong buhay, upang ang minimithi mong tagumpay ay mapasaiyo at maging maligaya ka sa tuwina. Mga kalabit-panggising ito doon sa mga tulog, natutulog, at nagtutulog-tulugan nating mga kababayan.

   Kahit na kailangan mo ng tanglaw upang pukawin ang iyong kamalayan sa tamang direksiyon, sa mga pag-iingat, sa mga angkop na kapasiyahan, sa mga batayan sa sariling paglilimi, sa makabuluhang aliwan, o dili kaya ang katuwang sa pagpapatibay ng iyong pananalig, narito na ang iyong tunay na kabayan na kumakatawan sa lahat ng ito sa internet. Dahil tulad sa panghimagas na halo-halo, gatas na lamang ang kulang para dito. Ang blog na ito'y mistulang isang magasin sa pagpapahayag. Lahat ng pangunahing sangkap sa kabatirang Pilipino ay nasa isang bubong na lamang. At  . . . kahit papitik, at kaunting pilantik ay may maida-dagdag na inpormasyon sa iyong iwing kaalaman.

    Ito ang buod ng adhikain kung bakit espesyal at natatangi ang pagpupugay sa iyo, na makabahagi ka sa lumalagong pagbabago na nakatakdang maganap sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Tulad ng nagdadalantaong ina, ang pagbabagong ito ay likas na ipapanganak. Dahil kung hindi magaganap pagdating sa hustong kabuwanan, ikakamatay ito ng sariling katawan.

   Pinagtuunan ng ibayong pansin ang mga inpormasyong narito; hinango, sininop at sinala lamang ang mahahalaga na kapupulutan ng magagandang aral, pagkakaisa, at kaunlaran. Nagmula ito sa mga dakila, huwaran, at matatagumpay na mga tao mula sa kanilang iba’t-ibang larangan at industriya. Kung tutuusin, napakaraming kalatas ang pinagkunan, mula sa kultura, relihiyon, pilosopiya, at karanasan ng mga sumulat, subalit nananaig ang dumadaloy na pangkalahatan at pangunahing layunin; Ang makamit ang tagumpay at maging maligaya ang bawat isa sa atin.

   Ito ang wagas na adhikain ng AKO, tunay na Pilipino, ang maglahad, magpabatid, at magpalaganap ng katotohanan sa sambayanang Pilipino.

   Isinalin at isinaayos ang mga ito nang naaayon sa ating kabatiran at kulturang Pilipino; sa likas nating pag-arok, pakiramdam, at angking kamulatan. Humihingi ako ng paumanhin, sa hindi paglalagay ng mga pangalan o kredito sa pinanggalingan ng ilang mga isinalin na artikulo. Dahil hindi ako makatiyak sa orihinal na sumulat at nagwika nito. Pinapalitan ko ng katwirang maka-Pilipino ang daloy ng mensahe; sapagkat wala tayong sapat na kaalaman at karanasan sa banyagang mga tradisyon, kultura, kasaysayan at kaganapan ng ibang lahi o bansa. Hindi natin naranasang naisuot mismo ang kanilang mga sapatos, upang maging tagapagsalita nila. Hindi naaayon na ibandila, ipagamit, at ipamulat ito para sa atin. Hindi tayo nanggagaya, nahuhumaling sa ibang lahi, at pinapalitan ang ating pagka-Pilipino. Pinupulot ko lamang kung ang makakatulong sa atin. At hindi ako sanay na magkunwari o makiayon kung kapahamakan ang tinutungo nito. Hindi ko rin maatim na magbayad sa paggamit nito, sapagkat hindi ko ito pinagkakakitaan, at nakalaan lamang sa ikakabuti at ikauunlad ng ating mga kababayan. At higit sa lahat, ang pagpapabatid ng katotohanan ay walang katumbas na halaga.

   Madalas kong nababanggit at naiikuwento ang mga ito sa maraming talakayan, sa mga usapan, at mga paliwanagan, at marami ang nagmungkahi na isulat ko ang mga ito. Madalas ang tugon ko’y, “Hindi ako manunulat, at wala akong sapat na kaalaman tungkol sa pagsusulat.” Subalit ang makabayang katotohanan, gaano mo man ito pigilan, itago at kimkimin; lulutang pa rin ito at kusang mag-uumalpas, at gagawa ng landas upang matupad. Baluktot man at wala sa tamang direksiyon ang paglalapat ng mga kataga sa aking sinusulat, paumanhin na lamang po . . . kung nakakangilo man, nananatili naman ang tunay na pakay: Ang tagumpay at kaligayahan para sa ating lahat!  

   Ang blog na ito ng wagasmalaya.blogspot.com ay laging binabago, dinadagdagan, pinaghuhusay, pinagaganda, at walang sawang magpapatuloy ng paglilingkod para sa mga Pilipinong mapagmahal sa kanilang Inang-Bayan.

   Kung ang mga inilalahad dito ay tuwirang magagampanan, malaking panimula at ambag ito sa ating hinahangad na pagbabago sa ating mga sarili, pamayanan, at mahal nating bansang Pilipinas. Ang kabatiran dito ang nagpabago sa akin at sa marami pang iba. Maging sa iyo ay mangyayari din ito, manatili lamang na sumusubaybay. Dahil ang lahat na ito’y tanging para sa iyo.

PABATID: Sakaliman na hindi maunawaan ang kahulugan ng mga nilalaman dito, at lubhang hindi maarok ang daloy ng mga kataga, paumanhin lamang po, hindi ito para sa inyo. Makabubuting lisanin ang blog na ito at patalimin pa ang inyong pananaw at pang-unawa. Doon lamang po ito sa nakakaunawa ng kagalingang Pilipino. "Batu-bato sa langit ang tamaa'y huwag magagalit." Kung hindi alam, huwag panghimasukan . . . dahil ang kamangmangan ay kapatid ng katamaran at pinsang buo ng kapighatian.

Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan


No comments:

Post a Comment