Monday, June 06, 2011

Ala, eh. . .Tayo na sa Batangas!


   Walang kakupas-kupas, laging umiindayog, magiliw at buong pusong nag-aanyaya sa lahat. Halina po tayo sa lalawigan ni Ate Vi, ang gobernadorang masugid ninyong tagapag-lingkod. Tamasahin ang masuyo at nakawiwiling pakikiharap ng mga Batangenyo, ala, eh walang hintong pagmamaliw,  . . . eh!

No comments:

Post a Comment