Thursday, November 18, 2010

AKO, Alay sa Karapatdapat na Opisyal

            AKO
Alay sa Karapatdapat na Opisyal

1-Pagpili at paghalal sa mga natatanging pinuno 
    na maka-Diyos, makapamilya, makabayan,
    makakalikasan, at makatarungan.

2- Pangingibabaw ng tunay na Demokrasya at
    bukas na Lipunang Pilipino.

3- Pagtatatag ng mga Kilusang Kapatiran para sa
    Karunungan, Kalusugan, Kabuhayan, tungo sa
    Kaunlaran ng Sambayanang Pilipino.

4- Pagtataguyod ng Katarungang Panlahat at pag-papanatili ng kaayusan at kapayapaan sa buong kapuluan ng Pilipinas.

No comments:

Post a Comment