Friday, September 18, 2015

Bawal ang Maniwala


Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili.
   Madalas na naririnig ko ito sa matatanda noon. Kasunod nito ang, "Ipakita mo at maniniwala ako." 
Hindi basta ako agad naniniwala, inaalam ko at kailangang maranasan ko. Kahit na ilang libo mo pang sabihin sa akin na ang prutas na natikman mo ay ubod ng sarap, hanggat hindi ko pa ito natitikman, pawang imahinasyon lamang, pantasya at mahika ang aaliw sa akin. Kailanman hindi mo ganap na mauunawaan ang isang bagay hanggat hindi pa ito nagaganap sa iyo.

   Narito ang ilan sa mga naganap sa buhay ko at tahasang naranasan ko ang taglay na kapangyarihan ng mga ito:
1. Sa buhay, kailangan mong malaman ang mga alituntunin, upang kapag nagkamali ka, magagawa mo itong maitama. Sapagkat madaling lunasan ang sigalot kapag alam mo ang solusyon.

2. Hindi tsansa sakalimang bumubuti ang buhay mo, kundi sa araw-araw na mga pagbabago na ginagawa mo para sa iyong kaunlaran. Ang itak, kaya lamang ito tumatalim ay kapag hinahasa. Dahil kinakalawang ito kapag laging nasa suksukan. Kung walang pagbabago, walang asenso.

3. Kapag nagsasayaw ka, ang layunin mo ay hindi ang tumapak at umikot saanmang sulok ng sahig, kundi ang masayang umindayog at tamasahin ang bawat hakbang sa saliw ng musika. Ganito ang paglalakbay sa buhay, nasa biyahe ang kaligayahan at hindi sa pupuntahan.

4. Alam ko
na... kung babaguhin mo ang pagtingin sa mga bagay, ang mga bagay na tinititigan mo ay nagbabago. Lalo na kung babaguhin mo ang mga katagang binibigkas mo, makakatiyak ka na may malaking pagbabago sa iyong buhay.

5. Kapag hinatulan mo ang iba, hindi sila ang sinusukat mo, kundi ang inilalantad mo ay ang uri ng iyong pagkatao. Sapagkat anumang bagay na nasa iyong isipan ay kusang humuhulagpos at nagpapakilala kung ano ang nasa loob.

6. Gaano man tratuhin ka ng sinuman, ito ay karma para sa kanila; kung papaano naman ang reaksiyon mo dito, ito ang para sa iyo.

7. Ang pagtatalo, awayan at mga alitan na kasangkot ka ay hindi magaganap at patuloy na mangyayari kung wala kang partisipasyon.

8. Kapag nagising ka mula sa pagtulog, hayaan na ang unang mga kataga na iyong bibigkasin ay "Salamat Po." Sapagkat ito ang magpapaala-ala sa iyo na simulan mo ang iyong araw nang may pasasalamat at pagmamalasakit.

9. Madalas, ang pinakamabisang kasagutan sa mainit na ulo ay tumahimik na lamang. At aliwin ang sarili sa isang nakakabinging katahimikan.

10. Sundin ang pitong I:
Igalang ang sarili.
Igalang ang iba.
Iwasan ang mga toxic at mga negatibo sa iyong buhay.
Iwasto ang iyong mga pagkilos.
Isaisip ang damdamin ng kausap.
Ilaan ang mga mahahalagang sandali sa mga nagpapaligaya sa iyo.
... at Isumbong sa Diyos anumang lumiligalig sa iyo.

 

No comments:

Post a Comment