Saturday, June 06, 2015

Magdibersiyon Tayo

Minsan ay dumalaw ang isang binata sa monasteryo ng mga monghe. Nais kong maging isang monghe, kaya lamang, wala akong natutuhan sa takbo ng buhay. Kasi, sa buong buhay ko, pawang paglalaro ng chess ang itinuro ng aking ama sa akin. Hindi man lamang ako nakabanaag ng kamulatan sa buhay. At sa lahat ng ito, napag-alaman ko na lahat ng laro at mga paligsahan ay makasalanan. Dahil marami ang natatalo kaysa nananalo.”
   Umiiling na nagpahayag ang isang monghe, “Masasabing makasalanan ang mga laro ngunit nagsisilbi silang mga dibersiyon, at sino ang nakakaalam, maging ang monasteryong ito ay kailangan ang munting dibersiyon.”
   Dumating ang punong-monghe at nagpakuha  ng chess board, nag-utos siya sa isang monghe na makipaglaro sa binata. Subalit bago umpisan ang laro, nagbigay siya ng panuntunan:
   “Bagamat kailangan nating magdibersiyon, hindi natin pinapayagan ang bawat isa na maglaro ng chess hanggat gusto niya. Kaya nga, ang kailangan lamang natin ay mahuhusay na manlalaro sa paligsahang ito.” Bumaling ang punong-monghe sa binata, “Ito ang kasunduan binata, kapag tinalo mo ang katunggali mong monghe, ay lilisanin niya ang monasteryo at ikaw ang papalit sa kanyang iiwanang posisyon dito.”
   Seryoso ang punong-monghe. Naramdaman ng binata na siya ay makikipaglaro sa buhay ng monghe, at nagsimulang pawisan siya ng malamig, at ang chess board ay naging sentro ng kanilang mundo.
   Nagsimula ang monghe ng mga maling pagsulong. Mabilis na umatake ng pagsulong ang binata, ngunit nang masulyapan niya ang banal na anyo sa mukha ng katunggaling monghe; sa isang iglap, sinimulan niyang imali ang kanyang mga pagsulong. Ang intensiyon niya ay magwagi ang monghe. Higit na mabuti pa sa kanya ang matalo, kaysa matanggal sa posisyon ang monghe na nakakatulong sa sambayanan.
   Nasa tagpong ito nang biglang ibuwal ng punong-monghe ang mga piyon at itaob ang chess board.

   “Ibayo ang iyong natutunan kaysa naituro sa iyo!” ang pahayag nito, “Buong gilas mong naipakita kung papaano ang pokus ng atensiyon at disiplina mo  sa iyong sarili na manalo,  may kapasidad kang makipagtagisan ng talino kung nanaisin mo lamang.’ ‘At bukod-tangi pa dito, mayroon kang malasakit, at may kakayahan kang magsakripisyo alang-alang sa ulirang adhikain. Maligayang bati para sa iyo! Sapagkat ang sekreto ng buhay ay ang malaman kung papaano maibabalanse ang disiplina nang may pagmamalasakit.”

No comments:

Post a Comment