Saturday, April 25, 2015

Dalawang Katangian


Kung nais mo ng kaibigan, maging palakaibigan ka.

 Habang gumugulang ako, lalo kong napapatunayan na dalawa lamang katangian ng tao ang kailangang hinahanap mo sa kausap. Yaong pinag-iisip ka, at yaong nagagawa kang mangarap. Kailangan lamang na lagi kang handa sa mga oportunidad na dumarating sa iyo, dahil mabilis din itong mga naglalaho. Marami tayong nakikilala, subalit iilan lamang ang tumatawag sa atin ng pansin kung ang pagkakakilala ay mauuwi sa pakikipagkaibigan. Itaas mo man ang iyong kamay at bilangin ang mga daliri, bihira na lumabis dito ang mga tunay at sadyang matalik na mga kaibigan.
   Pinipili ang mga kaibigan: Nasa inyong pagsasama makilala kung patungo sa kaunlaran o kalayawan ang inyong tinutungo. May ibat-ibang uri at antas, karunungan, at mga gawain sila, ngunit may kanya-kanyang kahusayan sa kanilang mga piniling larangan. Sila ang mga walang kapaguran at satispaksiyon kundi ang gawin ang lahat ng kanilang mga makakaya. Walang pagkatakot na makagawa ng mali o mabigo, kahit hindi kilalanin ang kanilang mga ambag sa lipunan ay patuloy pa rin sa paglikha tungo sa kaunlaran ng sambayanan.
   May nagpahayag: “Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kaibigan at sasabihin ko sa iyo kung sino ka.” Naisin mo man o hindi, kapag laging ang mga kasama mo ay mga ibong pipit, kahit na agila ka at pilitin mo na maging hari sa himpapawid, ang makakaya mo lamang na ikampay sa iyong bagwis ay lumipad na tulad ng isang ibong pipit.

   Makiisa at makisama sa mga tao na gumagawa ng malaking kaibahan sa ating kapaligiran. 


Sapagkat ito ang nagkapagpapasaya sa atin. Mag-isip… at magagawa mong mangarap!

No comments:

Post a Comment