Thursday, December 16, 2010

Kalatas sa Aking mga Kababayan

Manuel Luis Quezón y Molina 
(19 Agosto , 1878 – 1 Agosto, 1944) 

   Si  Manuel L. Quezon ay naging Pangulo ng Pilipinas mula 1935 hanggang 1944. Ito’y sa ilalim ng pamamalakad ng pamahalaang Amerikano (Commonwealth of the Philippines). Siya ang pangatlong Pilipino na humawak ng ganitong tungkulin, bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang nauna ay sina Gat Andres Bonifacio, na hinirang noong 1896 sa Banlat, Pasong Tamo, lalawigan ng Morong (Rizal). Ang Supremong Sanggunian ang siya niyang naging gabinete. At si Emilo Aguinaldo, na hinirang naman noong 1899, at nagpatuloy ng pakikipaglaban sa mga Amerikano.
 
Kilala siya bilang “Ama ng Wikang Pambansa.”
 


Mga kababayan ko:
   May isang kaisipang nais kong lagi ninyong tatandaan. At ito ay: kayo ay Pilipino. Na ang Pilipinas ay inyong bayan, at ang tanging bayan na ibinigay ng Diyos sa inyo. Na dapat ninyo itong ingatan para sa inyong mga sarili, sa inyong mga anak, at sa mga anak ng inyong anak, hanggang sa katapusan ng mundo. Kailangan niyong mabuhay para sa bayan, at kung kinakailangan, mamatay para sa bayan.

    Dakila ang inyong bayan. Mayroon itong dakilang nakaraan, at dakilang kinabukasan. Ang Pilipinas ng kahapon ay naging dakila dahil sa pag-aalay ng buhay at yaman ng inyong mga bayani, martir, at sundalo. Ang Pilipinas ng ngayon ay pinararangalan ng taos-pusong pagmamahal ng mga pinunong di-makasarili at may lakas ng loob. Ang Pilipinas ng bukas ay magiging bayan ng kasaganaan, ng kaligayahan, at ng kalayaan. Isang Pilipinas na nakataas ang noo sa Kanlurang Pasipiko, tangan ang sariling kapalaran, hawak sa kanyang kamay ang ilaw ng kalayaan at demokrasya. Isang republika ng mga mamamayang marangal at may paninindigan na sabay-sabay nagsisikap mapabuti ang daigdig natin ngayon. 
MANUEL L. QUEZON

No comments:

Post a Comment