Friday, December 03, 2010

Mga Natatanging Paksa Tungkol sa Buhay
Kinapapalooban ng maikli at tuwirang paksa sa ibat-ibang  larangan tulad ng pilosopiya, relihiyon,  kalusugan, kaugalian, edukasyon, pulitika, atbp. Naghahatid ng makabuluhang aral,  inspirasyon, at mga halimbawa na magagamit na pakikibaka sa takbo ng ating buhay.  Kasama rin ang mga katanungang napapanahon at humihingi ng karampatang paliwanag o pang-unawa. Mga kasagutang hinimay at sinala mula sa abot ng pansariling karanasan, kaalaman at pananaw.  Matutunghayan din dito ang maraming inpormasyon, naiibang ideya, panuntunan, pagtutulungan o bayanihan, at mga pananalig mula sa ibat-ibang dako ng ating kapuluan. 
   Marami ang nagtatanong,  kung ano ang kahulugan ng samut-sari.  Ang katagang samut ay mga bagay na samo o pagsamo, dinggin, pansinin, dagdagan o palabisan. Karagdagan ito kung sa kabubuang nilalaman ang pagbabatayan.  Kahanay nito ang mga salitang paambos, paamot, o paningit. Malimit ginagawang pahabol kaalaman ito sa kabubuan ng paksang tinatalakay.
   Samantalang ang sari ay nauukol naman sa maraming kahulugan o uri. Kapag inulit at naging sari-sari, ang kahulugan nito ay marami at ibat-ibang mga bagay, bilang, klase o uri. Tulad ng isang tindahan o isang sari- sari, marami itong tinda na ibat-ibang bagay na iyong mapagpipilian at mabibibli. 
   Mga samot na sari-sari at sama-sama na ginawang karagdagan. Naging bukambibig ito na sa kalaunan ay naging palasak na katawagang samut-sari, o halu-halo at ibat-ibang paksa ayon sa nais idagdag at ipabatid ng may-akda.
   Laging subaybayan, isa itong mabisang aliwan tungo sa magandang paglalakbay sa ating buhay.


 


No comments:

Post a Comment