Sunday, December 20, 2015

AKO


AKO: Alay sa Karapatdapat na Opisyal

1-Pagpili at paghalal sa mga natatanging pinuno 
    na maka-Diyos, makapamilya, makabayan,
    makakalikasan, at makatarungan.
2- Pangingibabaw ng tunay na Demokrasya at
    bukas na Lipunang Pilipino.
3- Pagtatatag ng mga Kilusang Kapatiran para sa
    Karunungan, Kalusugan, Kabuhayan, tungo sa
    Kaunlaran ng Sambayanang Pilipino.
4- Pagtataguyod ng Katarungang Panlahat at pag-
    papanatili ng kaayusan at kapayapaan sa buong
    kapuluan ng Pilipinas. 

No comments:

Post a Comment