Monday, June 30, 2014

Ang Balanseng BuhayKapag nagtatrabaho, magtrabaho, at kapag naglalaro, maglaro. Huwag pagsabayin ang dalawang ito upang hindi malito.

Hindi puwedeng hulihin nang sabay ang dalawang mailap na kuneho, at wala kang mahuhuli isa man. Kailangang pagtuunan ng pansin ang isa lamang upang makatiyak na mahuhuli ito. Ganito din sa gawain, hindi maaaring pagsabayin ang trabaho at paglalaro o paglilibang. Kapag sinimulan ang isang trabaho, kailangan itong tapusin. Binibigyan lamang ng kaukulang panahon ang paglalaro o pag-aaliw kapag natapos na ang mga gawain.

Tandaan, kung nais na magkaroon ng kakaibang resulta, gumawa ng kakaibang pagkilos.

No comments:

Post a Comment