Wednesday, March 09, 2011

Ako'y Lingkod BayanAKO, tunay na Pilipino at isang Lingkod Bayan.
Ang maglingkod sa aking kapwa Pilipino ay likas kong katungkulan.
Buong puso at kagitingan ang aking hangarin na makatulong sa
kapayapaan, katatagan, at kaunlaran ng aking bansa.
AKO, mismo ang magsisimula sa kaayusang
Nais kong makita at maranasan.
AKO, mismo ang gagawa ng mga kaparaaanang
makakatulong sa bayan, masunurin, at tumatangkilik
sa makabayang panuntunan, para sa kagalingang panlahat.
Pagyayamanin ko ang aking kabatiran tungkol sa kasaysayan
ng aking lahi at diwang kayumanggi. Ipinagmamalaki ko ito
saanman, kailanman, at anupaman, na 
AKO, ay may Isang lahi, Isang wika, IsangPilipino;
ngayon, bukas, at magpakailanman, sapagkat
AKO, ay wagas at masugid na Lingkod Bayan.

No comments:

Post a Comment